1–36 termék, összesen 427 db

1–36 termék, összesen 427 db

E352FB017 Gyémánt Gyűrű – 0.017 CT (= 1.6mm Ø)

79 900 Ft

E352SB17 Gyémánt Gyűrű – 0.17 CT (=1.6mm Ø)

79 900 Ft

E335FB03 Gyémánt Gyűrű – 0.03 CT (=2.0 mm Ø)

92 210 Ft

E335SB03 Gyémánt gyűrű – 0.03 CT (=2.0 mm Ø)

92 210 Ft

E355FB06 Gyémánt Gyűrű – 0.06 CT (=2.5mm Ø)

97 800 Ft

E355SB06 Gyémánt Gyűrű – 0.06 CT (=2.5mm Ø)

97 800 Ft

E355RB06 Gyémánt Gyűrű – 0.06 CT (=2.5mm Ø)

97 800 Ft

E30FB06 Gyémánt gyűrű – 0.06 CT (=2.5 mm Ø)

100 820 Ft

E30SB06 Gyémánt gyűrű – 0.06 CT (=2.5 mm Ø)

100 820 Ft

E30RB06 Gyémánt gyűrű – 0.06 CT (=2.5 mm Ø)

100 820 Ft

E315FB06 Gyémánt Gyűrű – 0.06 CT (=2.5mm Ø)

107 650 Ft

E105FB07 Gyémánt Fehér arany gyűrű – 0.07 CT (=2.6mm Ø)

110 110 Ft

E105SB07 Gyémánt Sárga arany gyűrű – 0.07 CT (=2.6mm Ø)

110 110 Ft

E105RB07 Gyémánt Rozé arany gyűrű – 0.07 CT (=2.6mm Ø)

110 110 Ft

E30FB07 Gyémánt gyűrű – 0.07 CT (=2.6 mm Ø)

110 670 Ft

E30SB07 Gyémánt gyűrű – 0.07 CT (=2.6 mm Ø)

110 670 Ft

E30RB07 Gyémánt gyűrű – 0.07 CT (=2.6 mm Ø)

110 670 Ft

E355.2FB07 Gyémánt Gyűrű – 0.07 CT (=2.5mm Ø)

114 490 Ft

E355.2SB07 Gyémánt Gyűrű – 0.07 CT (=2.5mm Ø)

114 490 Ft

E355.2RB07 Gyémánt Gyűrű – 0.07 CT (=2.5mm Ø)

114 490 Ft

E338FB06 Gyémánt Gyűrű – 0.06 CT (=1.75mm Ø)

116 260 Ft

E8FB09 Gyémánt gyűrű – 0.09 CT (=2.8 mm Ø)

116 830 Ft

E8SB09 Gyémánt gyűrű – 0.09 CT (=2.8 mm Ø)

116 830 Ft

E8RB09 Gyémánt gyűrű – 0.09 CT (=2.8 mm Ø)

116 830 Ft

E105FB08 Gyémánt Fehér arany gyűrű – 0.08 CT (=2.7mm Ø)

120 510 Ft

E105SB08 Gyémánt Sárga arany gyűrű – 0.08 CT (=2.7mm Ø)

120 510 Ft

E105RB08 Gyémánt Rozé arany gyűrű – 0.08 CT (=2.7mm Ø)

120 510 Ft

E305FB09 Gyémánt Gyűrű – 0.09 CT (=1.75mm Ø)

122 410 Ft

E305SB09 Gyémánt Gyűrű – 0.09 CT (=1.75mm Ø)

122 410 Ft

E305RB09 Gyémánt Gyűrű – 0.09 CT (=1.75mm Ø)

122 410 Ft

E30.2FB08 Gyémánt Gyűrű – 0.08 CT (=2.7mm Ø)

124 490 Ft

E30.2SB08 Gyémánt Gyűrű – 0.08 CT (=2.7mm Ø)

124 490 Ft

E30.2RB08 Gyémánt Gyűrű – 0.08 CT (=2.7mm Ø)

124 490 Ft

E365FB09 Gyémánt Gyűrű – 0.09 CT (=2.8mm Ø)

127 890 Ft

E365SB09 Gyémánt Gyűrű – 0.09 CT (=2.8mm Ø)

127 890 Ft

E365RB09 Gyémánt Gyűrű – 0.09 CT (=2.8mm Ø)

127 890 Ft