Általános szerződési feltételek

Bevezető rendelkezések
Az Általános szerződési feltételek (ÁSZF) nyelve a magyar nyelv.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra. Kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre / nem tekinthető írásban foglalt szerződésnek /, a mindenkor hatályos ÁSZF azonban folyamatosan elérhető a weboldalon.
Elfogadása ráutaló magatartással történik, azaz a szolgáltatás igénybevételével.
A Webáruház magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti magát alá.

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldalon leadott megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Webáruházat terhelő tájékoztatási kötelezettségnek a jelen ÁSZF keretein belül, illetve a weboldalon az Információk menüpont alatt tesz eleget.

A termék kiválasztása
A Vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A Vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

A rendelés elküldése
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a “Pénztár” gombra.
Adja meg számlázási és szállítási címét.
A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot (személyes átvétel, GLS Futárszolgálat), valamint fizetési módot (utánvét, banki átutalás, készpénz). Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint az ÁSZF-ben is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vásárlót az új adatokról. A Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Amennyiben a Webáruház gondos és körültekintő eljárása ellenére tévesen rögzített ár kerül feltüntetésre, a Webáruház nem köteles az adott terméket a tévesen rögzített áron értékesíteni még abban az esetben sem, ha a Vásárló a megrendelés összegét a téves áron küldte meg a Webáruháznak.
A Webáruház a megrendelés visszaigazolását követően értesíti a Vásárlót a hibás áron történő megrendelésről és ajánlatot tesz a valós áron történő szerződéskötésre.
A szerződés abban az esetben jön létre a felek között, ha a Vásárló a Webáruház ajánlatát a valós árral elfogadja.

A rendelések feldolgozása
A rendelések feldolgozása 48 órán belül megtörténik (kivéve akkor, amikor cégünk szabadságát tölti, melyről vásárlóinkat előre, jól látható felületen értesítjük).

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

Visszaigazolás
Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható szállítási időpontról.

Fizetési feltételek
Áruházunkban lehetőség van online bankkártyás fizetésre weboldalunkon keresztül, banki átutalásra, személyes és utánvéttel történő fizetésre. Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének.

Szállítás
A küldemények kézbesítése a GLS Futárszolgálattal történik. A termék szállítási idejét a Webáruház ismerteti a kiválasztott termék oldalán, valamint a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon.
Szállítási módok: Személyes átvétel budapesti átvételi pontunkon (1117 Budapest Fehérvári út 26.), GLS Futárszolgálat
Kiszállítási idő: 1-2 munkanap (a gyártási időt követően, ami 5-20 munkanap)
Szállítási díjak: 1.990 Ft (melyet a termék értéke és a Vásárló szállítási igénye határoz meg)
Külföldre szállítás lehetséges a GLS Futárszolgálat segítségével (9.990 Ft)

Kellékszavatosság
A Vásárló hibás teljesítés esetén a Webáruházzal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni a Webáruház felé.
A Vásárlóval megkötött szerződés esetén új termék értékesítésekor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető.
A Vásárló a szavatossági jogok érvényesítése körében – a választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek teljesítése lehetetlen vagy a Webáruház számára más szavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban viselni köteles, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Webáruház adott okot.
Termékszavatosság
A termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint – érvényesítheti a kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényét. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényt az Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a termékszavatossági igény érvényesítésére vonatkozó jogosultság megszűnik. Termékszavatossági igény érvényesítésekor a termék hibáját a Vásárló köteles bizonyítani.
Termékszavatossági igény kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
(a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
(b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
(c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

Jótállás (Garancia)
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelete szerint az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített órákra és ékszerekre a fogyasztót egy éves jótállás illeti meg.
Jelen Webáruházban vásárolt karikagyűrűk és eljegyzési gyűrűk esetében ez az időtartam 5 év.
A jótállás kezdő időpontja a termék a Vásárlónak történő átadásának a napja. A termékhez a Webáruház mellékeli a jótállás kezdő időpontjával kitöltött jótállási jegyet.
Nem illeti meg a Vásárlót a jótállási jog érvényesítése, ha a hiba oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel (rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elvesztés, használatból eredő kopás, karcolás stb.).
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló által érvényesíthető igények megegyeznek a kellékszavatosság esetén gyakorolható igényekkel.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Webruházat terhelik.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
A jótállási feltételekről bővebben tájékoztatást a termékhez mellékelt dokumentumok tartalmaznak.

A szállítástól elállás
Ha a Webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vásárlót tájékoztatni. A Webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A Vásárló a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A termék visszaküldése
A terméket csak eredeti állapotában, hiánytalan mennyiségi és minőségi állapotában vesszük vissza.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia
A Vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat.
A Vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
A Vásárlót az elállási jog a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is megilleti. A termék átvételétől számított 14 napos határidő jogvesztő határidő.
Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

Amennyiben a Vásárló élni kíván az elállási jogával, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen dokumentum Panaszkezelés, egyéb jogérvényesítési lehetőségek pont alatt feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Webáruház részére az elállási időszak alatt. A Vásárló az elállási jogát gyakorolhatja:
(a) a 45/2014. (II. 26.) Korm. rend. 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozat minta felhasználásával, kiegészítve a Vevő bankszámlaszámával vagy
(b) az elállásra irányuló egyértelmű nyilatkozat útján.

A jog gyakorlását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amennyiben a Vásárló a nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. napon), avagy a szerződéskötés és a termék átvétele közötti időszakban megküldte a Webáruház részére. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy a jog gyakorlására ezen szabályok betartásával került sor.

Amennyiben a Vásárló a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon eláll a szerződéstől, abban az esetben köteles az elállással érintett termék(ek)et haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Webáruháznak vagy a Webáruház által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni (1117 Budapest Fehérvári út 26.).
A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, amennyiben a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt megküldi. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló köteles viselni; a Webáruháznak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.
A megrendelő köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, amennyiben a szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

Az Webáruház köteles a Vásárló által kifizetett összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a Vásárló nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Webáruház nem köteles megtéríteni.
A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A Vásárlót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az Webáruház azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a Vásárló kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, a Webáruház visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
Az elállás esetén a Webáruház a Vásárlónak visszajáró összeget banki átutalással fizeti vissza azzal, hogy a Webáruház mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak visszajáró összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte a Webáruház részére; a kettő közül a korábbi időpontot kell mérvadónak tekinteni.
A Webáruház a visszaküldött terméket jogosult bevizsgáltatni és a vételárat csak a bevizsgálást követően visszautalni a Vásárló részére, amennyiben a termékazonosság megállapításra került.
Bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára, illetve az elállási nyilatkozatban megadott bankszámlaszámra kerül visszautalásra a Vásárlónak visszajáró pénzösszeg, készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.
A Vásárló kizárólag a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján a Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.
Ennek értelmében a Webáruház kínálatában szereplő karikagyűrűk és színes drágakövekkel (fekete gyémánt, kék zafír, fehér zafír, rózsaszín zafír, smaragd, rubin, ametiszt, akvamarin) ékített eljegyzési gyűrűk esetében az elállási jog nem gyakorolható. Ezeket a termékeket egyedi kérés és méret alapján gyártjuk a Vásárló rendelésére.

Panaszkezelés, egyéb jogérvényesítési lehetőségek
A termékkel vagy a Webáruház tevékenységével kapcsolatos kifogásokat a Vásárló írásban terjesztheti elő, az alábbi módok valamelyikén:
(a) a Webáruház postacímére (1117 Budapest Fehérvári út 26.) küldött levélben,
(b) a Webáruház által megadott átvételi ponton (1117 Budapest Fehérvári út 26.) nyitvatartási időben az átvételi pont alkalmazottjai részére leadott levélben,
(c) a Webáruház részére küldött e-mailben (info@uristenhazasodunk.hu).
A Webáruház a Vásárló részéről érkező panaszokat kivizsgálja és 30 napon belül a panaszra érdemi választ küld a Vásárló részére. A panasz elutasítása esetén a válaszban a Webáruház az elutasítás indokát is megjelöli.

A Webáruház tevékenységével összefüggő panasz esetén a Vásárló az alábbi hatóságokhoz fordulhat:
(a) Budapesti Békéltető Testülethez (székhely:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefonszám: +36-1/488-2131) fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése esetén (A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.);
A Webáruházat együttműködési kötelezettség terheli a békéltető testület eljárásban.
A Webáruház köteles egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani a meghallgatásokon, valamint előzőleg érdemi válasziratot küldeni a békéltető testület számára.
Kivétel, ha a Webáruház nem a békéltető testület megyéjében (a Budapesti Békéltető Testület esetén pedig nem a fővárosban) van bejegyezve. Ez esetben elegendő a fogyasztói igényét illetően arról nyilatkozni előzetesen írásban, van-e egyezségi ajánlat, és ha van, akkor mire terjed ki.
(b) területileg illetékes önkormányzat jegyzőjéhez az üzlet nyitvatartási idejével, a kereskedelmi engedéllyel és a vásárlók könyvével kapcsolatos panaszok esetén;
(c) Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályának Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztályához (cím: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3., telefonszám: +36-1/313-0020, email: nnyevo@bfkh.gov.hu) a nemesfémek kereskedelmi tevékenységével, a fémjelzéssel kapcsolatos rendelkezések és a pénzmosási előírások megsértése esetén;
(d) Gazdasági Versenyhivatalhoz (cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. telefon: +36-1/472-8851, e-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu, levelezési cím: 1391 Budapest, Pf. 62., Pf.: 211.) a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó jogsértés esetén;
(e) területileg illetékes járási hivatalok fogyasztóvédelmi osztályához fogyasztóvédelmi tárgyú panaszok esetén;
(f) bírósághoz a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén.
g) online vitarendezés kezdeményezése az alábbi linken érhető el http://www.ec.europa.eu/odr

Megrendelés módosítása, törlése
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a Vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az Webáruház és a Vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a Vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.
Amennyiben a Vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben kerülhet sor (info@eljegyzesigyuruwebshop.hu).